Privacy verklaring

Fysiotherapie Boutkam heeft haar privacybeleid herzien en we nodigen u uit hiervan kennis te nemen. Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg. Sinds 25 mei 2018 hebben wij ook te maken met privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacybeleid is op die wet afgestemd.

Fysiotherapie Boutkam privacybeleid in de volgende uitgangspunten


De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, leden en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Door op of vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van Fysiotherapie Boutkam diensten en producten, gaat u akkoord met ons vernieuwde beleid. Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Boutkam, bereikbaar via fysiotherapie@boutkam.nl.Privacyverklaring

Inleiding

Fysiotherapie Boutkam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacyverklaring (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacy statement
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Fysiotherapie Boutkam verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Fysiotherapie Boutkam en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
Fysiotherapie Boutkam behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Fysiotherapie Boutkam verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website,en bij een bezoek aan Fysiotherapie Boutkam evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Fysiotherapie Boutkam dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Fysiotherapie Boutkam hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar fysiotherapie@boutkam.nl of Fysiotherapie Boutkam, Alexander Verhuellstraat 13, 3232 XB, Brielle. Fysiotherapie Boutkam verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Cookies
De website boutkam.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Fysiotherapie Boutkam beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Fysiotherapie Boutkam na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Fysiotherapie Boutkam gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Fysiotherapie Boutkam website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Fysiotherapie Boutkam inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Fysiotherapie Boutkam de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Fysiotherapie Boutkam kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Fysiotherapie Boutkam cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Fysiotherapie Boutkam website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.


Beveiliging
Fysiotherapie Boutkam heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Fysiotherapie Boutkam zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Fysiotherapie Boutkam kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Fysiotherapie Boutkam, dan kunt u deze richten aan Fysiotherapie Boutkam, Alexander Verhuellstraat 13, 3232 XB, Brielle, per e-mail: fysiotherapie@boutkam.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Fysiotherapie Boutkam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Fysiotherapie Boutkam adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.