Farrow Wrap

is een uniek korte-rek verbandmiddel dat op een effectieve manier helpt om het oedeem in zowel handen, armen en benen terug te dringen. Het ondersteunt de behandeling van aandoeningen die zwelling veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem, postoperatieve complicaties of posttraumatische oedemen. FarrowWrap producten kunnen ook als toevoeging over een therapeutische elastische kous aangebracht worden, daar waar een kous alleen niet volstaat om de zwelling te beteugelen.
 
De FarrowWrap is eenvoudig aan te brengen, met als doel het zelfmanagement te stimuleren, en het aanleggen van een compressief verband te vereenvoudigen. Het unieke van deze producten is namelijk dat zodra het oedeem afneemt in de loop van de dag, de banden snel en eenvoudig bijgesteld kunnen worden. Het verhoogt de mobiliteit en geeft de druk die aansluit bij de dagelijkse bezigheden van de gebruiker, meer druk tijdens actieve momenten en juist minder druk tijdens rust.
 
Er zijn verschillende soorten FarrowWrap;
Meer informatie over deze produkten is te vinden op www.varodem.nl