de Fysiotherapeut

Zorgverzekering en tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Als u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bent, sturen wij de nota's rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
 
Mocht u er niet zeker van zijn of u voor fysiotherapie verzekerd bent, dan kunt u het beste uw polisvoorwaarden nakijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie hanteren wij de volgende tarieven.
 
Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Zitting oedeemtherapie € 46,00
Toeslag aan huis behandeling € 13,00
 
Een zitting fysiotherapie duurt ongeveer 20-25 minuten en een zitting oedeemtherapie ongeveer 25-35 minuten.